Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Scáthach
Fate/Grand Order
Heroic Spirit Formal Dress, Lancer
Ques Q (Manufacturer)
Itsukaichi Ayumu (Color Producer), Mede Rukin (Sculptor)
1/7
¥18,000
  • 05/2021 Standard ¥18,000
4560393842251
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.