Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Schwi Dola
Eiga No Game No Life Zero
Good Smile Company (Manufacturer)
Origin (Sculptor)
¥3,545
  • 05/2021 Standard ¥3,545
4580416942645
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.