Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Schwi Dola, Shiro
Eiga No Game No Life Zero
Phat Company (Manufacturer)
Abe Koudai (Sculptor), Wakimeka no Matsu (Color Producer)
1/7
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.