Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Shigure Asa
Shuffle!
Waitress
A@B@C (Circle)
Abubu (Sculptor)
  • 12/23/2007 Limited (World Hobby Festival Ariake 17)
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.