Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Shinjou Akane
SSSS.Gridman
A Wish Come True
Good Smile Company (Manufacturer)
Jarel (Sculptor), Sugi Kenji (Color Producer)
1/7
23 cm
¥18,000
  • 05/2021 Standard ¥18,000
4580416941501
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.