Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Shinjou Akane
SSSS.Gridman
Cheer Girl Style
Ques Q (Manufacturer)
Ekoshi (Color Producer), Miyata Natsuho (Sculptor)
1/7
19 cm
¥15,800
  • 04/2021 Standard ¥15,800
4560393842183
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.