Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Shinjou Akane
SSSS.Gridman
Swimsuit Style
Aquamarine (Manufacturer), Good Smile Company (Distributor)
Maito (Sculptor), Splun (Color Producer)
1/7
21 cm
¥13,000
  • 02/2021 Standard ¥13,000
4562369651096
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.