Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Shinobu Kochou
Kimetsu no Yaiba
Individual sculptor (Manufacturer)
Local Research Studio (Sculptor)
39 cm
  • 2021-5-1
Castoff
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.