Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Shio
God Eater
Wing (Manufacturer)
Koke (Sculptor), Moriyama Nana (Color Producer)
1/8
¥17,500
  • 01/2021 Standard ¥17,500
4562177700405
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.