Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Shirakami Fubuki
Shirakami Fubuki Channel
Good Smile Company (Distributor), Luminous Box (Manufacturer)
Nagishiro Mito (Illustrator)
1/7
¥10,000
  • 12/2020 Standard ¥10,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.