Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Shiramine Rika-chan
Original Character
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Coffee Kizoku (Illustrator), Design Coco (Color Producer), Design Coco (Sculptor)
¥15,800
  • 06/2021 Standard ¥15,800
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.