Thông tin sản phẩm
Accessories
Little Armory (LD023)
Shooting House A
Tomytec (Manufacturer)
1/12
¥5,600
  • 10/2019 Standard ¥5,600
4543736300366
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.