Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Sonico
SoniComi (Super Sonico)
White Cat
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Minheru (Sculptor), Moriyama Nana (Color Producer)
27 cm
¥15,800
  • 02/2021 Standard ¥15,800
  • 07/05/2019 Standard ¥15,800
Castoff
4589642711643
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.