Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Sora Ginko
Ryuo no Oshigoto!
Nekomimi Anedeshi
Alter (Manufacturer)
Shirabi (Illustrator), Tanaka Touji (Sculptor), Watanabe Takamasa (Color Producer)
1/7
¥13,800
  • 02/2022 Standard ¥13,800
4560228206418
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.