Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Sorceress
Dragon's Crown
Union Creative International Ltd (Manufacturer)
Fujinawa Kazuhiko (Sculptor), Tourmaline Gorilla (Color Producer)
¥15,800
  • 02/27/2021 Standard ¥15,800
4589642711193
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.