Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Souryuu Asuka Langley
Shin Seiki Evangelion
Radio Eva
Hobby Max (Manufacturer)
Kiking (Sculptor), Saitou Nobuhiro (Color Producer), Tone (Sculptor), Yoneyama Mai (Illustrator)
1/7
25 cm
¥11,800
  • 12/25/2020 Standard ¥11,800
4573451878185
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.