Thông tin sản phẩm
Garage Kits
SPAS-12
Girls Frontline
Orz (Circle)
¥10,000
  • 07/28/2019 Limited (Wonder Festival 2019 [Summer]) ¥10,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.