Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
SR-3MP
Girls Frontline
Bell Fine (Manufacturer)
Andou Kenji (Color Producer), Azusa Rei (Sculptor), Nassy (Sculptor)
1/8
¥17,800
  • 12/2020 Standard ¥17,800
4573347242823
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.