Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Takarada Rikka
SSSS.Gridman
Cheer Girl Style
Ques Q (Manufacturer)
Ekoshi (Color Producer), Mede Rukin (Sculptor)
1/7
24 cm
¥16,800
  • 01/2021 Standard ¥16,800
4560393842169
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.