Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Takarada Rikka
SSSS.Gridman
I Believe in Future
Good Smile Company (Manufacturer)
Iwabitsu (Color Producer), Jarel (Sculptor), Z4 (Color Producer)
1/7
17.5 cm
¥18,000
  • 04/2021 Standard ¥18,000
4580416941464
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.