Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Takarada Rikka
SSSS.Gridman
Swimsuit Style
Aquamarine (Manufacturer)
Sakaki Kaoru (Sculptor), Splun (Color Producer)
1/7
20 cm
¥13,000
  • 02/2021 Standard ¥13,000
4562369651089
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.