Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Takigawa Miu
22/7
Aniplex (Manufacturer)
Design Coco (Sculptor), Kawamo (Color Producer)
1/7
¥12,727
  • 02/2021 Limited + Exclusive ¥12,727
4534530872524
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.