Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Tohsaka Rin
Fate/Stay Night
15th Celebration Dress
Good Smile Company (Manufacturer)
ehenmushi (Sculptor), Iwabitsu (Color Producer), Sugi Kenji (Color Producer), Takeuchi Takashi (Illustrator), Yoshino Nobuhiro (Color Producer)
1/7
25 cm
¥12,545
  • 06/2021 Standard ¥12,545
  • 06/2021 Standard (Premium Box) ¥40,909
4580416941587
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.