Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Coreful Figure
Tokisaki Kurumi
Date A Bullet
Taito (Manufacturer)
Noco (Illustrator)
  • 01/2021 Prize
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.