Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Tokisaki Kurumi
Date A Bullet
Idol
PLUM (Manufacturer)
1/7
¥13,800
  • 05/2021 Standard ¥13,800
4582362383862
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.