Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Tokisaki Kurumi
Date A Live
Rasiel Fusion
Phat Company (Manufacturer)
chưa có
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.