Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Look Up
Tomioka Giyuu
Kimetsu no Yaiba
MegaHouse (Manufacturer)
¥2,980
  • 01/28/2021 Standard ¥2,980
4535123830655
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.