Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Tsurumaki Kokoro
BanG Dream! Girls Band Party!
Good Smile Company (Manufacturer)
Tomogomahu (Sculptor)
¥3,545
  • 01/2021 Standard ¥3,545
4580416941990
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.