Thông tin sản phẩm
Accessories
Little Armory (LS01)
Type 89 Assault Rifle (Close-range Combat Model)
Ena Toyosaki Mission Pack
Tomytec (Manufacturer)
1/12
8 cm
¥3,900
  • 03/2019 Standard ¥3,900
4543736292340
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.