Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Look Up
Uchiha Itachi
Naruto Shippuuden
MegaHouse (Manufacturer)
¥2,980
  • 05/2021 Standard ¥2,980
4535123829888
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.