Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Look Up
Uchiha Sasuke
Naruto Shippuuden
MegaHouse (Manufacturer)
¥2,980
  • 05/2021 Standard ¥2,980
4535123829871
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.