Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Urd
Aa Megami-sama
Hiromen (Circle)
Hiroman (Sculptor)
1/6
¥24,000
  • 08/20/2006 Standard ¥24,000
  • 08/2001 Standard ¥24,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.