Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Urd
Aa Megami-sama
Hiromen (Circle)
Hiroman (Sculptor)
1/6
¥4,500
  • 07/29/2018 Limited (Wonder Festival 2018 [Summer]) ¥4,500
  • 08/20/2006 Limited (Wonder Festival 2006 [Summer]) ¥15,000
  • 08/21/2005 Limited (Wonder Festival 2005 [Summer]) ¥15,000
  • 2003 Limited ¥15,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.