Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Urd, World of Elegance
Aa Megami-sama
Hiromen (Circle)
Hiroman (Sculptor)
1/8
¥28,000
  • 07/29/2018 Limited (Wonder Festival 2018 [Summer]) ¥28,000
  • 07/25/2010 Limited (Wonder Festival 2010 [Summer]) ¥33,000
  • 08/20/2006 Limited (Wonder Festival 2006 [Summer]) ¥33,000
  • 02/19/2006 Limited (Wonder Festival 2006 [Winter]) ¥33,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.