Thông tin sản phẩm
Garage Kits
Urd, World of Elegance
Aa Megami-sama
Kuriya (Circle)
Kuribayashi Takashi (Sculptor)
1/6
48 cm
¥30,000
  • 1997 Unknown ¥30,000
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm chưa có thông tin ngày mở Pre-Order, chưa thể đặt trước.