Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
G.E.M.
Uzumaki Naruto
Naruto Shippuuden
Ninkaitaisen
MegaHouse (Manufacturer)
Mokamaru (Sculptor), Tc (Color Producer)
¥13,000
  • 04/2021 Limited + Exclusive ¥13,000
4535123828126
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.