Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Vanilla
Nekopara
Race Queen
Hobby Max (Producer), Mimeyoi (Manufacturer)
Saitou Nobuhiro (Color Producer), Sayori (Illustrator)
1/7
23.5 cm
¥14,500
  • 03/2021 Standard ¥14,500
4580692150048
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.