Thông tin sản phẩm
Model Kits
Chitocerium
VI-carbonia lonsdaleite
Original Character
Good Smile Company (Manufacturer)
Asai (APSY) Masaki (Sculptor), Huke (Designer)
1/1
¥6,182
  • 12/22/2020 Standard ¥6,182
4580590114708
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.