Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
W
Arknights
Unknown (Manufacturer)
1/7
29 cm
  • 2021-5-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.