Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Pop Up Parade
Weiss Schnee
RWBY
Good Smile Company (Manufacturer)
Kenzou (Sculptor)
¥3,545
  • 01/26/2021 Standard ¥3,545
4580416942096
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.