Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
White Heart
Shin Jigen Game Neptune Victory II
Vertex (Manufacturer)
Masumiya Kouichi (Sculptor)
1/7
38 cm
¥32,780
  • 2021-3-1
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.