Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
KD Colle
White Queen
Date A Bullet
Good Smile Company (Distributor), Kadokawa (Manufacturer)
Fundoshi (Sculptor)
1/7
¥16,800
  • 02/2021 Standard ¥16,800
4935228277513
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.