Thông tin sản phẩm
Accessories
Play Arts Arms
Kingdom Hearts II
Wishing Lamp
Square Enix (Manufacturer)
OOParts (Sculptor)
¥3,990
  • 06/2008 Exclusive ¥3,990
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.