Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Xiaomi
Xiaomi Corporation
APEX-TOY (Manufacturer)
Seka, San (Sculptor)
1/7
25.5 cm
¥13,200
  • 10/3/2020
  • 5/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.