Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Xie Lian
Tian Guan Ci Fu
Good Smile Company (Manufacturer)
Kamui (Sculptor)
1/7
35.5 cm
¥28,200
  • 7/2022
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.