Thông tin sản phẩm
Model Kits
PG
XXXG-00W0 Wing Gundam Zero Custom
Shin Kidou Senki Gundam Wing Endless Waltz
Pearl Mirror Coat
Bandai (Manufacturer)
1/60
¥30,000
  • 06/28/2007 Limited ¥30,000
4543112498434
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.