Thông tin sản phẩm
Model Kits
PG (#05)
XXXG-00W0 Wing Gundam Zero Custom
Shin Kidou Senki Gundam Wing Endless Waltz
Bandai (Manufacturer)
1/60
27 cm
¥15,000
  • 11/23/2000 Standard ¥15,000
4543112776594
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.