Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Nier Game Series 10 Shuunen Kinen Kuji (B Prize)
YoRHa No. 2 Type B
NieR: Automata
Square Enix (Manufacturer)
¥727
  • 03/30/2021 Prize ¥727
Game Prize là gì?
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đã phát hành nhưng không có sẵn, liên hệ để đặt mua.