Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Yoruichi Shihouin
Bleach
Individual sculptor (Manufacturer)
The Bleach Dream Studio (Sculptor)
1/6
36 cm
  • 5/2021
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.