Thông tin sản phẩm
Pre-Painted
Yoshino
Date A Live
Inverse
Phat Company (Manufacturer)
Ain (Sculptor), Noa (Color Producer), Tsunako (Illustrator)
1/7
¥18,800
  • 05/2021 Standard ¥18,800
4580678969893
Tình trạng đặt hàng
Sản phẩm đang trong giai đoạn Pre-Order, có thể đặt trước.